BLAGOSLOV OBITELJI

27. prosinca

 1. Radunica (neparni brojevi), Biankinijeva, Trg Mihovila Pavlinovićan, Na Toć

   

  1. prosinca

  Radunica (parni brojevi), Dvornikova ,  Gojsalićeva, Bregovita

  1. prosinca

  Kukočeva, Vickotina, Dumanića, Ružićeva, Bubalova, Pervanova, Ninčevića, Zvizdina, Tararina, Trumbučac, Šegvića, Radovanova, Petrova

  1. prosinca

  Mosorska, Vrzov Dolac, Vrh Lučac, Slobode

  1. siječnja

  Petrića, Vesanovića, Hrvojeva, Stari Pazar, Poljana kneza Trpimira, Zagrebačka

  1. siječnja

  Zvonimirova, Duplančića dvori, Kuzmanića

  1. siječnja

  Omiška

   

  1. siječnja 2017.

  Rokova, Na Tupini, Zlodrina poljana