BLAGOSLOV OBITELJI

27. prosinca

  1. Radunica (neparni brojevi), Biankinijeva, Trg Mihovila Pavlinovićan, Na Toć

     

    1. prosinca

    Radunica (parni brojevi), Dvornikova ,  Gojsalićeva, Bregovita

    1. prosinca

    Kukočeva, Vickotina, Dumanića, Ružićeva, Bubalova, Pervanova, Ninčevića, Zvizdina, Tararina, Trumbučac, Šegvića, Radovanova, Petrova

    1. prosinca

    Mosorska, Vrzov Dolac, Vrh Lučac, Slobode

    1. siječnja

    Petrića, Vesanovića, Hrvojeva, Stari Pazar, Poljana kneza Trpimira, Zagrebačka

    1. siječnja

    Zvonimirova, Duplančića dvori, Kuzmanića

    1. siječnja

    Omiška

     

    1. siječnja 2017.

    Rokova, Na Tupini, Zlodrina poljana