BLAGOSLOV OBITELJI – SV. DOMINIK

27. prosinca

Radunica (neparni brojevi)

28. prosinca

Radunica (parni brojevi), Dvornikova,  Biankinijeva, Trg Mihovila Pavlinovićan, Na Toć

29. prosinca

 Kukočeva, Vickotina, Dumanića, Ružićeva, Bubalova, Pervanova, Ninčevića, Zvizdina, Tararina, Trumbučac,  Gojsalićeva, Bregovita,

30. prosinca

Mosorska, Vrzov Dolac, Šegvića, Radovanova, Zlodrina poljana

2. siječnja

Petrića, Vesanovića, Hrvojeva, Stari Pazar, Vrh Lučac, Slobode

3. siječnja

Poljana kneza Trpimira, Zagrebačka, Duplančića dvori, Kuzmanića

4. siječnja

 Zvonimirova,  Petrova

 

5. siječnja 2017.

 Omiška, Rokova, Na Tupini