Peta nedjelja kroz godinu

Bože moj, reci mi: koliko na svijetu ima ranjenih, a da ne znaju tko ih ranjava; koliko iznevjerenih, a da ne znaju tko ih iznevjeri; koliko ima zaraćenih naroda i skupina, a da ne znaju tko ih zavadi; koliko robova, a da ne znaju tko ih zarobi; koliko ovisnika, a da ne znaju tko ih ovisnicima učini? Ima dana, Gospode, kada se više nerviramo zbog kreštavih glasova i laveža pasa, negoli zbog sablažnjivog ponašanja susjeda i ukućana svojih, kada nijemo prolazimo pokraj grijeha njihovih; kada šutimo, da im se ne zamjerimo; kada zaboravljamo, da je svaki obzir jedna vrsta ropstva. Možda se više ne sjećamo ni riječi tvojih, Isuse, da nas samo istina oslobađa od svih grijeha naših.

A ja ti se molim, da duboko urežeš u dušu moju riječi iz današnjeg evanđelja: „Vi ste sol zemlje. Ali, ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više nizašto nego da se izbaci vani i da ljudi po njoj gaze.“