PETA USKRSNA – A

Dobri Pastir, kojeg smo proslavili prošlu nedjelju, a koji otkriva vrata s velikim i božanskim horizontom, predstavlja tri „asa” za dobar potez na ovoj zemlji: to je Put, to je Život i to je Istina. Kombinirajući ova tri poteza, bit će naše poslanje, a naročito naš izazov.

Prvi Isusovi sljedbenici nisu mislili da je to lako ili jasno. Trebalo se izabrati Isusa. Iako su pomalo zbunjeni njegovim riječima, Krist je morao biti kamen temeljac njegova života, postat će jedini put,  autentična istina i apsolutna poveznica za njihov život.

– Nasuprot zbrci dominantnih ideologija, Isus je put koji donosi sigurnost i povjerenje

– Nasuprot lažima, premazanim kremom modernizma, uzdiže se Isusova istina potpomognuta od Boga, a ne, kao u svijetu, u interesu jednih protiv drugih

– Nasuprot smrti, kulturi smrti koja sve više i više želi ući i ulazi u ovaj moderni život, Krist nas podsjeća da je njegov projekt plan života i da nitko, osim Oca, sebe ne smatra vlasnik života drugih ljudi.

Kao i uvijek jedan problem ostaje neriješen: vjerovati i poznavati Isusa. Da bi ga svjedočili prvo ga se mora osjetiti (poput Marije u svojoj utrobi), prepoznati (kao što su ga prepoznali učenici u Emausu) i oponašati ga (kao apostoli). Najveća opasnost i kontradikcija koju mi katolici možemo imati je, da je Isus neznatan prečac (ne put) kroz koje se provlačimo kada želimo da jednostavno primimo neke sakramente; kad ga razumijemo i prihvatio kao savjet (a ne kao vrhovnu istine).

jl