Sedma nedjelja kroz godinu

Više se puta uvjerih, Gospode, da se ljudima svašta događa, pa kad im je toliko teško, da ne znaju što će, onda kažu: Bože, posudi mi malo vjere – vratit ću ti je. Pritom se ne šale. I vraćaju ti je čim malko ojačaju, ne sluteći da se grdno varaju. A meni je iskreno žao što često zaboravljamo: da je život satkan od tuge i od veselja; da nam je vjera darovana, da ispuni praznine srca našega i da nas ona osposobljava za čudesna djela. Ti si, Isuse, više puta kazao, da bismo i brda premještali kada bismo imali samo malo vjere. – koliko je zrno gorušice.

Ali, tiha me jeza obuzima, kada razmišljam o riječima današnjeg evanđelja: kada od mene tražiš, da molimo za neprijatelje svoje i da im opraštam. I ti si se za njih molio, ali si Oca svog zadužio, da im oprašta: „Oče, oprosti im jer ne znaju što čine“! Ja mu se danas molim, da oprosti i njima i meni!