SV. MISE – BADNJAK, BOŽIĆ, SV. STJEPAN

BADNJAK

7 i 8 sati ujutro

 

MALA (DJEČJA) POLNOĆKA u 20 sati

POLNOĆKA – TOČNO U PONOĆ

 

BOŽIĆ

7, 8, 9, 10, 11 i 18.30 sati

 STJEPAN

7, 8, 9, 10, 11 i 18.30 sati