Trideset druga nedjelja kroz godinu

Dječji crtežiJa znam, Gospode, da ni život ni smrt ne pripadaju meni; da sam tek onaj koja je u sjeni i dio Onoga koji je u meni. Ta pisano je: „Nitko od nas sebi ne živi. Nitko sebi ne umire!“ Ali, muka mi je, kada čujem, da smo djeca pukog slučaja; da smo bačeni na svijet, odakle ćemo jednog dana biti izbačeni. Ja vjerujem, da si me ti oblikovao u krilu majke moje, udahnuvši mi potom duh života: da budem duša duše tvoje; da gorljivo tebe tražim; da te žudim, da te žeđam; da budeš moja pjesma i radost duše moje.

Ja ti vjerujem, Isuse, riječima iz današnjeg evanđelja: da je naš Bog Bog živih. Ali, muka mi je, što mi je život skriven i što smrt zna put do njega. I nalazi ga i kosi ga, kao što kosac žito kosi. Da, ali on ga opet u zemlju sije. A zrno šuti, umirući. Zrno šuti i kada niče i kada raste! I kada rod donosi. I ja poput zrna pšeničnog moram umrijeti, Gospode, da bih vječno živio.