USKRS

Prvi dan u tjednu, Marija Magdalena je otišla na grob u zoru. Marije Magdalene i apostol Ivan su bili prvi koji su povjerovali. I u to nema sumnje, jer oni su bili prvi koji su ljubili. To je strašna snaga ljubavi. I to nam je poruka: kako je važno odabrati i brinuti se za naše ljubavi. Jer gdje nas naša ljubav vodi, tamo ćemo i krenuti.                                           

Mariji Magdaleni je oprošteno puno, jer je ljubila puno; Ivan je bio Isusov ljubljeni učenik. Oboje su bili učenici ljubavi. Ako mi želimo uskrsnuti od naših materijalnih barijera, ako želimo živjeti kao uskrsli ljudi, moramo staviti naše tijelo u službu ljubavi uskrsloga Krista.                                                

Marija Magdalena je došla rano prva na grob, dok je još bio mrak, i njezina duša je bila tužna i tamna. Ali ljubav je ta koja je dala svjetlost i krila da se dođe do nekoga tko ti je drag. Ivan trčeći prestignu Petra i kad je vidio prazan grob, povjerova u svjetlu i život svog voljene Učitelja.                                       

Izgleda da kršćanima danas fali više ljubavi nego kršćanskog nauka. Želimo se razlikovati po ljepoti naših obreda, i dobro je da su naši obredi su lijepi. Ali, ono što, zapravo, treba razlikovati kršćane od nekršćana je ljubav koju trebamo imamo jedni druge. U taj drugi će znati da smo učenici Uskrsloga Isusa.

Petar progovori i reče … shvaćam Isusa iz Nazareta koji je prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Na svijetu  ništa više dobroga, nego biti dobra osoba. Sigurno u času naše smrti ono što želimo da nam kaže je da smo bili dobra osoba. Da smo bili ružniji ili ljepši, pametniji ili manje pametni, vjerojatno neće ovisiti o našim osobnim zaslugama; ali jesmo li bili dobri ili manje dobri ljudi, to da. Isus iz Nazareta je bio dobar čovjek, i to je između ostalog pokazao, ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao, odnosno, liječio njihove bolesti, tjeskobe i druge problema ljudi s kojima se susretao po putovima Galileje. Isus iz Nazareta nije samo propovijedao nauk; nego je liječio bolesti, oprostio grijehe i uskrisio mrtve. To je naša misija, poslanje kršćana: da propovijeda evanđelje i pomaže ljudima da se oslobode svoje tjeskobe i svoga zala.

SRETAN USKRS ŽELE VAM BRAĆA DOMINIKANCI I SESTRE DOMINIKANKE IZ SPLITA