ŽUPNE OBAVIJESTI


19. 09. 2021.

25. NEDJELJA KROZ GODINU- B

RASPORED SVETIH MISA

Radnim danom u 7, 8 i 18.30 sati;

Nedjeljom u 7, 8, 9, 10, 11 i 18.30 sati.

Utorak, 21. rujna 2021.

SV. MATEJ, apostol i evanđelist

Blagdan. Svete mise u 7, 8 i 18.30 sati

RASPORED ŽUPNE KATEHEZE (VJERONAUKA)

1. i 2. razred osnovne škole: SUBOTA u 11 sati

3. razred osnovne škole (prvopričesnici): SUBOTA u 10 sati

4., 5. i 6. razred osnovne škole: SUBOTA u 10 sati

7. i 8. razred osnovne škole: PETAK u 19. 30 sati

1. razred srednje škole (predkrizmanici): PONEDJELJAK i ČETVRTAK u 19.30 sati

Potrebno je doći na jedan od ova dva termina po izboru. Preporučamo da učenici s prezimenima od A do L dođu ponedjeljkom, a učenici s prezimenima od LJ do Ž dođu četvrtkom.

2. razred srednje škole (krizmanici): UTORAK i SRIJEDA u 19.30 sati.

Potrebno je doći na jedan od ova dva termina po izboru. Preporučamo da učenici s prezimenima od A do L dođu utorkom, a učenici s prezimenima od LJ do Ž dođu srijedom.

KATEKUMENAT ili

PRIPRAVA ODRASLIH ZA SAKRAMENTE KRŠĆANSKE INICIJACIJE

Katekumenat pohađaju kandidati koji žele primiti sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, potvrda i euharistija), ali i oni koji su već kršteni, ali u odrasloj dobi žele primiti sakramente potvrde i euharistije. Katehetski susreti se održavaju  od listopada jedanput u tjednu. Za prijavu ili dodatne informacije potrebno javiti se u župnom uredu ili fr. Marku Bijeliću OP, župniku (098 191 60 30).

NOVI BROJ ŽUPNOG TJEDNIKA

U našoj crkvi možete uzeti novi broj našega Župnog tjednika, s informacijama za ovaj tjedan pred nama i duhovnim razmišljanjima. Besplatan je!