ŽUPNE OBAVIJESTI (23. 01. 2022.)

3. NEDJELJA KROZ GODINU

Ponedjeljak, 24. siječnja 2022.

Sv. Franjo Saleški, biskup i crkveni naučitelj

Spomendan. Svete mise u 7, 8 i 18.30 sati

Utorak, 25. siječnja 2022.

OBRAĆENJE SV. PAVLA

Blagdan. Svete mise u 7, 8 i 18.30 sati

***

PRIPRAVNI SUSRET ZA KATAKUMENE

Susret za katakumene (odrasle koji se pripremaju za sakramente kršćanske inicijacije). U 19 sati, vjeronaučna dvorana.

Srijeda, 26. siječnja 2022.

Sv. Timotej i Tit, biskupi

Spomendan. Svete mise u 7, 8 i 18.30 sati

Četvrtak, 27. siječnja 2022.

Euharistijsko klanjanje pred Presvetim sakramentom

U 19 sati, odmah nakon večernje svete mise, u našoj crkvi imat ćemo euharistijsku adoraciju, štovanje euharistije izvan mise.

Petak, 28. siječnja 2022.

Sv. Toma Akvinski, dominikanac, prezbiter i crkveni naučitelj

Blagdan. Svete mise u 7, 8 i 18.30 sati

NASTAVAK KATEHEZE ZA PREDKRIZMANIKE I KRIZMANIKE

Nakon Božićne pauze, ovaj tjedan nastavljamo katehezu (vjeronauk) za predkrizmanike (učenici 1. razreda srednje škole) i krizmanike (učenici 2. razreda srednje škole). Predkrizmanici imaju svoje susrete ponedjeljkom i petkom u 20 sati, a krizmanici utorkom i srijedom u 20 sati.

TERMIN PODJELE SV. KRIZME

Ove godine krizamnici , tj. učenici 2. srednje škole koji se pripremaju za primanje sakramenta sv. Potvrde, primit će taj sakrament u

SUBOTU, 04. LIPNJA

pod svetom misom u 11 sati.