7. uskrsna A

Troja vrata vode u veličanstvenu katedralu u Milanu. Iznad jednog ulaza stoji natpis: “Stvari u ovom mjestu su prolazne.” Iznad drugih vrata je natpis: “Stvari koje nas  uznemiravaju su prolazne.” I iznad glavnih vrata je veliki natpis koji kaže: “Vječne su važne. ”                                                                      

Mi nastojimo razumjeti vječni život kao smisao života koji nema kraja. Ali vječni život kao što se upotrebljava u Ivanovu evanđelju ne podrazumijeva samo količinu ili trajanje života, nego i kvalitetu života. Vječni život, razlikuje se po kvantiteti. I đavao i njegovi anđeli imaju vječni život u tome što nikad ne umiru. Ali ne uživaju u vječnom životu, koji je život savršene sreće i mira u zajedništvu s Bogom. Ono što ljudska duša želi nije samo život vječni, nego vječni život savršenog sjedinjenja s Bogom koji se ne može umanjiti niti u trajanju niti u zadovoljstvu. Ovo je život koji Isus daje, kao što kaže u Ivanu 10,10: “Došao sam da život imaju, u obilju da ga imaju,.” Da bi život vječni bio u potpunosti živ.

U današnjem Evanđelju Isus ukazuje na put u vječni život. “A ovo je život vječni: da upoznaju, jedinoga istinskog Boga i Isusa Krista kojega je poslalo” (Ivan 17: 3). Neki ljudi su iznenađeni što Ivan govori o “poznavanju” Boga, a ne o “vjerovanju” u Boga. Ali znanje se ovdje koristi u tipičnom hebrejskom smislu, kada se nešto događa između dvije osobe, a ne kao nešto što se odvija u nečijoj glavi. Riječ opisuje dvije osobe ujedinjene u intimnom odnosu ljubavi, npr. “Adam je poznavao svoju ženu Evu” (Postanak 4: 1). Znanje o Bogu koje vodi do vječnog života nije intelektualno već relacijsko.

Vječni život zahtijeva “da te mogu upoznati (kao), jedinog, pravog Bog”. A ta izjava ima smisla jer se mnogi predstavljaju kao božanstava. U Isusovo vrijeme, rimski carevi su tvrdili da su oni bogovi i njima su se kao takvima i klanjali. Ali Isus tvrdi da vječni život leži u prepoznavanju da postoji jedan, jedini pravi Bog, Bog kojeg Isus naziva svojim Ocem i da je svaka druga osoba ili stvar koja tvrdi da je Bog lažna.

Da bismo identificirali mnoge bogove našega vremena trebamo se samo pitati: “Koje osobe, ideologije ili institucije danas zahtijevaju od nas neupitnu odanost”. Na umu se javljaju nekoliko odgovora: (1) Tajni kultovi i pokreti. (2) Obožavanje sebe, u kojem je dobar život shvaćen kao sposobnost upuštanja u samo zadovoljstvo. (3) Kapitalizam u kojem se ljudske vrijednosti ocjenjuju prema njihovoj novčanoj vrijednosti.  Možemo nabrajati još u nedogled.                                                 

Isus poziva one koji traže vječni život, da daju apsolutnu vjernost Bogu – Isusu Kristu kao jedinom istinskom Bogu.

Temelj kršćanske vjere rane crkve bila je vjera u Isusa kao Mesiju. Važno je značenje ove ispovijesti, da je jedan istiniti Bog, koji je u sebi nevidljiv i nepoznat, postao vidljiv i poznat u osobi Isusa Krista. Isus je objava Boga. On je Emanuel, Bog s nama.

Svatko traži dug i dobar život. Vječni život je beskrajno dobar život. To je ono što svi tražimo. Isus nam danas govori kako postići taj važan cilj života. Moramo izgrađivati ​​ osobni odnos s Bogom Isusom Kristom kojeg je poslao da ga upozna s cijelim čovječanstvom.