Aktivnosti

Vjeronauk i kateheza:
Prvopričesnici o. Saša Stjepan Bukvić OP Subota – 10:00
Ministranti o. Saša Stjepan Bukvić OP Subota – 11:00
1. razred srednje škole p. Marko Bijelić OP Srijeda– 20:00

subota – 11:00

Krizmanici p. Marko Bijelić OP Utorak – 20:00

Četvrtak – 20:00

Subota – 11:00

Katekumeni p. Marko Bijelić OP srijeda – 19:00
Dominikanski Treći red p. Marko Bijelić OP Zadnja nedjelja u mjesecu – 17:00
Glazba:
VIS Gospine Ruže Branimir Vukorepa subota : 9.30
VIS Darovi Duha Julija Vukorepa Srijeda – 20:00 i Nedjelja – 17:00
VIS Dominik o. Jozo Čirko Četvrtak – 20:00
Mješoviti zbor Branimir Vukorepa Utorak  – 19:00
Nogomet:
Malonogometna ekipa „Sv. Dominik“

Malonogometna ekipa veterana “sv. Dominik-Radunica”

Ostalo:
Caritas o. Saša Stjepan Bukvić OP