Prostor

Ovako vizualno izgleda prostor župe:

 
Ulice koje spadaju pod župu:

Biankinijeva (do br. 10)
Bregovita
Bubalova
Dumanića
Duplančića Dvori
Dvornikova
Gojsalićeva
Hrvojeva
Kukočeva
Kuzmanića
Kuzmića
Mosorska
Na Toć
Na Tupini
Ninčevića
Omiška (do Ulice Slobode)
Petrova
Poljana Kneza Trpimira
Petrića
Pervanova
Radovanova
Rokova (Parni Brojevi)
Radunica
Ružića
Slobode Br. 5
Stari Pazar
Šegvićeva
Trumbučac
Trg Mihovila Pavlinovića (br. 7 i 8)
Tararina
Vesanovića
Vrh Lučac
Vrzov Dolac
Zagrebačka (od br. 17 – 35)
Zlodrina Poljana
Zvizdina
Zvonimirova (do br. 47)