Krizmanici

Priprava za sakrament potvrde traje dvije godine: prvi i drugi razred srednje škole. Najpoznatiji sinonim ovome sakramentu je sakrament kršćanske zrelosti. Kao takav, potiče mlade vjernike na aktivno življenje kršćanske vjere i na konačno i potpuno ucjepljivanje u kršćansku i župnu zajednicu. Katolici vjeruju kako je od početaka Crkve taj sakrament bio glavni promotor svetosti života jednog kršćanina. Na mladog vjernika spušta se Duh Sveti i daje vrijednost i smisao svim njegovim zemaljskim djelima. Kažemo da jedan kršćanin u sakramentu potvrde prima Duha Svetoga u cijelosti. Taj isti Duh otvara mladima oči kako bi još bolje spoznalo što je dobro, a što zlo, prepoznali svoje vrline, ali i nedostatke, ostvarili još intimniji odnos sa svojim Bogom i priznali vlastitu grešnost, imajući u vidu Božji plan za sebe. Prema tome, krizmanik uči i o sakramentu ispovijedi na takav način da ruši predrasude o ispovijedi kao nekakvoj intimnoj parnici koju mora voditi sam sa sobom, sa svećenikom i sa Bogom, te pristupa Bogu kao Ocu i prijatelju koji ga ljubi i oprašta uz jedan jedini uvjet – da spozna sebe i Božji plan o čovjeku.

Vjeronauk za učenike 1. razreda srednje škole (1. godina priprave) održava se srijedom u 20 sati i(li) subotom  u 11 sati.

Vjeronauk za učenike 2. razreda srednje škole (2. godina priprave) održava se utorkom u 20 sati, četvrtkom u 20 sati i(li) subotom  u 11 sati.

Voditelj župne kateheze je p- Marko Bijelić OP, župnik