Prvi srednje

Kateheze koje se drže učenicima prvog razreda srednje škole u župi Gospe od Ružarija početna su priprema za sakrament potvrde. Nakon njih slijedi bliža priprema za sakrament potvrde koja se nastavlja u drugom razredu srednje škole. Na ovim katehezama uvodi se u značenje sakramenta potvrde i upisuju se mladići i djevojke koje žele primiti sakrament potvrde u župi pri kraju slijedeće školske godine.

Kateheze se održavaju utorkom u 20:00, a vodi ih fr. Ivan Dominik Iličić, OP