Prvopričesnici

_I9A4091Vjeronauk za sakrament prve pričesti u Župi Gospe od Ružarija u pravilu se drži djeci trećeg razreda osnovne škole kroz čitavu školsku godinu, kako bi ih se pripremilo za samo primanje najvažnijeg sakramenta u životu svakoga kršćanina. Kroz čitavu školsku godinu djeca uče o samom sakramentu, kao i o glavnim istinama kršćanske vjere i osnovama ljudskoga morala na odgovarajućoj razini. Uz klasično učenje, djeca se i zabavljaju kroz razne oblike igara i druženja. Kao aktivni članovi župe, pod vodstvom župnika o. Joze Čirka, zajedno s njime sudjeluju na nedjeljnoj sv. Misi u 9:00 sati. Svoje aktivno sudjelovanje na sv. Misi djeca prikazuju čitanjem, pjevanjem, molitvama i ministriranjem.

Vjeronauk se održava subotom u 10:00 sati, a vodi ga o. Saša Stjepan Bukvić, župni vikar.